І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Миколаївської міської ради через офіційний веб–сайт Миколаївської міської ради або веб–сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

1.2. Електронні петиції можуть подаватися лише стосовно питань, які відносяться до компетенції Миколаївської міської ради.

1.3. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

1.4. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної петиції до Миколаївської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та розміщує текст електронної петиції.
Автор електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

  • зареєструватися на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради (обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові, електронна та поштова адреса автора (ініціатора);
  • вказати заголовок петиції;
  • викласти суть електронної петиції;
  • надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

2.2. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору, із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

III. ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Особа, яка бажає поставити свій підпис на підтримку електронної петиції, повинна авторизуватись на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради шляхом використання сервісів Bank ID, Mobile ID або електронного цифрового підпису.

3.3. На веб-сайті Миколаївської міської ради обов’язково зазначається дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3.4. Електронна петиція, адресована Миколаївській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 1000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

3.5. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.

3.6. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням Миколаївській міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання, а також поштову адресу для отримання письмової відповіді.

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

4.2. Миколаївський міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до виконавчого органу Миколаївської міської ради, до компетенції якого належить вирішення порушеного автором петиції питання. Копія електронної петиції для ознайомлення направляється до постійної комісії Миколаївської міської ради, предметом відання якої є порушене питання.

4.3. Виконавчий орган Миколаївської міської ради невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції розглядає електронну петицію.

Для участі у розгляді електронної петиції, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, посадові особи виконавчих органів Миколаївської міської ради або органів державної влади, фахівці, спеціалісти.

4.4. Відповідь за результатами розгляду електронної петиції, у межах строку визначеного п. 4.3, готує виконавчий орган Миколаївської міської ради, якому Миколаївський міський голова доручив розгляд електронної петиції та не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду електронної петиції оприлюднює її на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради, а також надсилає у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції або відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції, та до постійної комісії Миколаївської міської ради, предметом відання якої є порушене питання.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань з відповідним обґрунтуванням.

4.5. У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися виконавчим органом Миколаївської міської ради, до компетенції якого належить вирішення порушених питань.

У випадку, якщо для вирішення питань порушених в електронній петиції необхідне прийняття рішення Миколаївської міської ради, то таке рішення готується виконавчим органом Миколаївської міської ради в порядку, передбаченому Регламентом Миколаївської міської ради, та виноситься на розгляд постійної комісії Миколаївської міської ради, предметом відання якої є порушене питання.

Розгляд підготовленого проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється Миколаївською міською радою на найближчому пленарному засіданні в порядку, визначеному Регламентом Миколаївської міської ради.

4.6. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом трьох років з дня оприлюднення петиції

 

Останні дії

13 днів 12 годин 9 хвилин тому

Юрій Анатолійович Макатьор підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

13 днів 12 годин 17 хвилин тому

Олег Васильович Проценко підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

13 днів 12 годин 17 хвилин тому

Юрій Володимирович Ільїн підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

16 днів 13 годин 24 хвилини тому

Вадим Вадимович Чеканов підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

23 дні 17 годин 43 хвилини тому

Дмитро Миколайович Агошков підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

23 дні 19 годин 19 хвилин тому

Олег Володимирович Самсонов підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

30 днів 14 годин 27 хвилин тому

Денис Владиславович Курішко підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

38 днів 7 годин 37 хвилин тому

Тетяна Миколаївна Іванюк підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

45 днів 12 годин 48 хвилин тому

Анастасія В`ячеславівна Андрієвська-Чумак підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году

47 днів 5 годин 32 хвилини тому

Ганна Юріївна Наконечна підписав(ла):

Выделение финансовых средств из городского бюджета на благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха "Лески" в 2021 году