250 / 1000
Публікація 21.05.2018 09:24 залишилось Автор: ВАДИМ ИВАНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ

Обязать городские власти ежемесячно публиковать информацию о состоянии водопроводной воды, а также «белый список» пунктов продажи питьевой воды

В декабре 2017 г. – январе 2018 г. в Николаеве была вспышка вируса гепатита А. В частности, среди населения города зафиксировано 132 случая заболевания вирусным гепатитом А, в том числе 27 детей в возрасте до 15 лет. Это более чем в десять раз превышает показатели предыдущих годов. По данным эпидемиологического наблюдения пострадавшие были инфицированы через питьевая воду, однако первоисточник вспышки так и не обнаружен.
По результатам независимой экспертизы от 07.05.2018 г. водопроводная питьевая вода не соответствует государственным стандартам. При этом, тарифы на централизованное водоснабжение постоянно растут.
В соответствии со ст. 13 Закона Украины «О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении» осуществление контроля за качеством питьевой воды, а также информирование населения о качестве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения и водоотведения относится к полномочиям органов местного самоуправления.
На основании вышеизложенного, учитывая, что ГКП «Николаевводоканал» не обеспечивает надлежащее качество, поставляемой им воды, а летом обычно увеличивается как потребление питьевой воды, так и риски вспышек инфекционных заболеваний, прошу:
1) ежемесячно публиковать отчеты о качестве питьевой воды (как водопроводной, так и в пунктах разлива) в городе Николаеве;
2) ежемесячно публиковать «белый список» пунктов разлива безопасной питьевой воды.

Зобов’язати міську владу щомісячно публікувати інформацію про стан водопровідної води, а також «білий список» пунктів продажу питної води.

У грудні 2017 р. – січні 2018 р. у Миколаєві стався спалах вірусу гепатиту А. Зокрема, серед населення міста зафіксовано 132 випадки захворювання вірусним гепатитом А, в тому числі 27 дітей у віці до 15 років. Це більш ніж у десять разів перевищує показники попередніх років. За даними епідемічного спостереження постраждалі інфікувались через питну воду, однак першоджерело спалаху так і не виявлено.
За результатами незалежної експертизи від 07.05.2018 р. водопровідна питна вода не відповідає державним стандартам. При цьому, тарифи на централізоване водопостачання постійно зростають.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» здійснення контролю за якістю питної води, а також інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення належить до повноважень органів місцевого самоврядування.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що МКП «Миколаївводоканал» не забезпечує належну якість води, яку він постачає, а влітку зазвичай збільшується як споживання питної води, так і ризики спалахів інфекційних захворювань, прошу:
1) щомісячно публікувати звіт про якість питної води (як водопровідної, так і в пунктах розливу) в місті Миколаєві;
2) щомісячно публікувати «білий список» пунктів розливу безпечної питної води.

Повідомлення від міської влади

05-10-2018   Про розгляд петиції

Вашу петицію розглянуто як звернення громадян

Відповідь від відділу по роботі зі зверненням громадян

Петицію підписали

З цією петицією також підписують